Morakniven – en trotjänare i varje hem

Mora – sätter Dalarna på kartan
I hjärtat av Dalarna ligger orten Mora. Orten är rikskänd av många olika anledningar. Vasaloppet har sitt mål i Mora, Moraklockan fanns i varje mans hem under 1900-talet och Mora är att betrakta som den svenska folkmusikens huvudstad. Den mest förekommande produkten från Mora torde dock vara morakniven. Knivens karakteristiska design är känd i hela landet. Det röda träskaftet, det enkla och osmyckade knivbladet och knivslidan i plast, det är former som varje svensk känner till. Kniven finns idag i många olika utföranden men det är den röda som blivit mest känd. Varje soldat som gjort värnplikten sedan tidigt 1960-tal har burit den hängandes i sin livrem, ständigt beredd att skära i trä, ståltråd eller korv.

Början på något nytt

I Mora har det tillverkats knivar i över 400 år. Startskottet för produktionen av moraknivar kom när emigranten Frost-Erik Ersson kom tillbaka till Östnor i Mora socken. Frost-Erik återvände till Sverige endast fyra år efter sin avfärd till Amerika. Han startade en åkdonsfabrik i Östnor och det var embryot till det företag som idag producerar den kända morakniven. Till en början tillverkade Frost-Erik bara knivar som skulle användas i produktionen av åkdon men insåg ganska snabbt att kniven blev en eftertraktad produkt som spreds vidare i landet med hjälp av de kringresande gårdfarihandlarna. I och med att produktionen ökade kunde kniven spridas såväl i Sverige som vidare ut i världen. I slutet av 1800-talet var morakniven en stor exportvara, främst till den europeiska träindustrin men även till krut- och järnindustrin.

Förändringar i marknad och produktion

Under femtio års tid, 1910–1960, uppstod många konkurrenter och företag som ägnade sig åt liknande verksamhet som Frost-Erik. Krång-Johan Eriksson, även kallad KJ, hade jobbat hos Frost men slutat på grund av oenighet med företagsledningen. Tanken var att han skulle åka över till Amerika med sin verksamhet men han kom aldrig så långt. KJ:s knivtillverkning blev sedermera en del i Morakniv AB. Frost-Eriks åkdonstillverkning såg slutet på sin era när knivtillverkningen tog fart på allvar under 1950-talet. I mitten av 50-talet tillverkades ”moraborren”, en isborr som blev känd för sina mycket vassa borrskär. Under de kommande årtiondena slogs flera av moraföretagen samman och bildar det som idag kallas för Morakniv AB.

Kranar istället för knivar

Under mitten av 1960-talet var Frosts största konkurrent knivtillverkaren FM Mattsson. Efter diskussioner valde FM Mattsson att lägga ner sin knivtillverkning och istället satsa fullt ut på sin krantillverkning, en satsning som visat sig vara mycket lyckad och lönsam. KJ Eriksson satsade allt på ett kort och köpte upp allt som FM-Mattson hade i knivtillverkningsväg. Det fanns inte en chans att han skulle låta någon annan aktör komma in på knivmarknaden. KJ satsar under 1980-talet fullt ut genom att förvärva Frosts företag. Sammanslagningen skedde i många etapper och var helt klar 2005 då KJ blir Mora of Sweden

Under samma tak

2011 sker den mest avgörande händelsen när man samlar allt under ett tak. Det sista steget i sammanslagningen av Frosts och gamla KJ Eriksson. All produktion samlas i lokalerna där KJ Eriksson tidigare huserat. Det är där som all tillverkning sker idag. Från 1 januari 2016 går företaget under benämningen Morakniv AB, ett namn som beskriver den verkliga produktionen. Idag görs i första hand knivar.