Miljömedvetenhet – En vändande trend bland konsumenter

Hållbarhet – ett modeord

När man pratar om hållbarhet när det gäller exempelvis massproduktion, hantverk och annan tillverkning menar man att det finns en röd tråd rakt igenom produktionen som berör miljöaspekter och en vilja att inte utarma de resurser som jorden ger oss. Ett konkret exempel på detta kan vara företaget som tillverkar en möbel med virke från sin egen skog, använder linolja till impregnering från egna plantor, färg ur naturlig växtlighet eller liknande. På det viset är den miljöpåverkan som görs endast på den skog som fällts, de plantor som skördats eller de komponenter som använts till färgen. Med andra ord är allt förnybart. Ett annat exempel på detta är att återbruka. Att sy om gamla kläder och gardiner till kuddfodral och sälja vidare är ett annat sätt som man kan påstå är hållbart. Här hushållar man med resurserna genom att använda saker som redan producerats och ratats av någon och sedan förädla detta till en annan produkt. Man kan även prata om hållbarhet i hantverk när man pratar om hur man gjorde förr, före industrialiseringen.

Årets julklapp

När man pratar om hållbarhet brukar man inte direkt tänka på årets julklapp då denna av hävd och ohejdad vana brukar det vara en elektronisk pryl, som gör lite eller ingen nytta men har en stor dragningskraft på konsumenterna. Årets julklapp 2018 går rakt emot tidigare år eftersom att det är hållbarhet rakt igenom. För att bli utnämnd till årets julklapp måste produkten svara upp mot tre kriterier där det första är att den måste reflektera den tid vi lever i, det andra är att det måste ha fått ett nyväckt intresse och det tredje och sista är att produkten förväntas sälja stort i såväl antal som värde. Det finns dokumentation sedan 1988 om vad som varit årets julklapp och sedan 2011 dokumenteras den av Nordiska muséet.

Årets julklapp
Årets julklapp

Det återvunna plagget

Årets julklapp 2018 är det återvunna plagget. Hur väl passar det in i kriterierna? Jo, den tid vi lever i speglas av att konsumenterna tänker mer och mer på miljön. Det finns en oro för den miljöpåverkan som sker varje dag vilket gör att tanken på hållbarhet ständigt dyker upp. Det finns i dag olika typer av teknologi som medger att omvandla tidigare produkter till nya. Konsumenten är idag medveten och vill veta ursprunget på produkten som handlas. Den torra sommaren 2018 medverkade till att en stor del av den svenska befolkningen börjat reflektera över sina vanor. Sextio procent av konsumenterna uppger att de köpt betydligt mer miljömärkta produkter än året innan. Med andra ord är det ett nyväckt intresse. Många av de stora och ledande modeföretagen aviserar att de kommer att återvinna och återbruka i en betydligt större omfattning än tidigare. I och med detta kommer volymerna av återvunna plagg att öka markant. Om några av de allra största modeaktörerna håller sitt ord kommer därför det återvunna plagget att säljas i många exemplar och naturligtvis har det effekten att försäljningsvärdet blir stort. Årets julklapp blir inte bara en present alla konsumenter emellan utan även en julklapp för miljön, till moder jord.