Höganäs keramik – en del av det svenska folkhemmet

Höganäs är en ort i Skåne län i södra Sverige. Det var ursprungligen ett fiskeläge som sedan blev till en gruvstad med brytning av kol och lera. När man insåg att stenkolsgruvan i Boserup innehöll en mycket eldfast variant av lera. Det var denna lera som sedan användes för att tillverka den keramik som de nu är kända för över stora delar av världen. Man startade med tillverkning av olika bruksföremål som skulle tåla och bevara värme. Att det sedan blev ett vackert stengods i en formgivning som skulle hålla sig modernt så länge kunde ingen ana då. På den här tiden användes leran från gruvan i stenkärlsfabriker i Helsingborg, Löfnäs och Ulfsunda. Stenkolsgruvan i Höganäs gick på denna tid mycket dåligt vilket ledde till en omorganisation, delvis statsfinansierad, under 1825. Den nya inriktningen i Höganäsgruvan blev nu keramisk produktion. Under mitten av 1820-talet startar man produktionen av eldfast tegel och under tidigt 1830-tal började man med en första form av kruktillverkning. Det verkliga genomslaget kom 1835 då man började med tillverkningen av ett så kallat saltglaserat stengods. Under 1830-talet anställdes en tysk keramiker, C.Berger, för att leda produktionen men allteftersom fann man viljan att öka estetiken och anställde en dansk skulptör, Ferdinand Ring, för att på så sätt göra en vackrare och mer tilltalande produkt.

Hushållsgods – den dominerande produkten

Det blev till sist hushållsgodset som kom att bli den största produkten. Produktionen ökades succesivt och runt 1870 utökade man verksamheten till att tillverka asktegel och ledningsrör. Under den senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet utvecklades produkterna och företaget använde sig av flera olika formgivare. Framförallt var det Edgar Böckman som under slutet av 1920-talet satte företaget på världskartan genom att vinna ett flertal priser för Höganäsgodset. 1926 upphörde lerkärlstillverkningen vid fabriken och man satsade fullt ut på sina saltglaserade produkter. Man fortsatte med stengodsprodukterna, hushållskärlen, ändå fram till 1954. Företaget togs från börsen 1987 men återintroducerades igen 1994. Höganäs AB är därigenom ett av Sveriges absolut äldsta företag.

Höganäs idag

Höganäs AB ägs idag av Höganäs Holding AB, Bakom detta står Lindengruppen och Wallenbergstiftelsen. Företaget äger fabriker över hela världen, bland annat i Japan, Brasilien, England, Kina, Taiwan och Korea. Förutom detta har man försäljningskontor i bland annat Tyskland, Italien och Frankrike. Det finns idag två fabriker i Sverige. En av dessa ligger kvar i Höganäs och den andra finns i Halmstad. De produkter man lever på idag är tillverkning av järnpulver och järnsvamp. Järnpulver används till många olika saker, främst till olika kugghjul i växellådor och symaskiner men även till järnberikning av mat. Även i varje tillverkad personbil kan man finna några kilo järnpulver.
Höganäs stengods är i dag en produkt som man finner i många svenska hem. Den praktiska designen på krukor och krus har använts i stora delar av Europa under nästan ett århundrade. Den hållfasthet som produkterna har gör att de använts i generation efter generation och på så sätt visat sig vara en mycket hållbar produkt.

Det som startade som ett hantverk i lilla Höganäs har idag blivit ett av de mest eftersökta hushållsföremålen på såväl loppmarknader som internetauktioner.