En resa till fots i generationer – Docksta skofabrik

Mot Ryssland till fots

år 1901 föddes Ivar Königson i en liten by som heter Örträsk i Västerbotten. Vid sjutton års ålder bestämde han och en kamrat sig för att de skulle ge sig ut på ett litet äventyr. Det lilla äventyret växte sedan och blev ganska stort. De valde nämligen att ge sig av mot Ryssland till fots, 100 mil gick de och de arbetade för mat och husrum längs vägen. När de väl nått den ryska gränsen ångrade Ivar sig, kamraten fortsatte in i Ryssland men Ivar promenerade tillbaka mot Sverige. Nu styrde Ivar kosan mot Stockholm. Efter att ha bott och jobbat i huvudstaden ett tag ledsnade han och gick norrut igen. Tillbaka till den saknade naturen. När han kom till Höga Kusten blev han kvar i Norrfällsviken där han arbetade ett tag som både fiskare och dräng innan han fick jobb på en av skofabrikerna i Nordingrå. Väl där arbetade han med det mesta tills han och kamraten Jacob Wedin bestämde sig för att starta eget inom skoindustrin eftersom Ivar hade mycket stor erfarenhet i hur en sko ska vara utformad, efter alla mil till fots.

Mot Ryssland till fots
Mot Ryssland till fots

Fabriken växer fram

Ivar och Jacob började direkt att arbeta med sina idéer om bättre kvalitet och passform och startade 1923 en skofabrik i Bjästa, produktionen uppgick till 15 par skor om dagen och 1945 sysselsattes 8 personer. Två år senare flyttades produktionen till Docksta och företaget bytte namn till Docksta Skofabrik AB. Under nästa decennium ökade både produktionen och personalstyrkan. Produkterna såldes till grossister som KF och Oscaria. Man producerade såväl ”Slippers” som kängor och näbbstövlar. Under 1950- och 1960-talet expanderade fabriken rejält och blev således Norrlands största skofabrik.

En sko skapas

De produkter som idag förknippas mest med just Docksta Skofabrik AB är den klassiska ”Slippern” Tillverkningen av den går till på precis samma sätt som 1923, när Ivar och Johan satte sina planer i verket. Allt görs för hand och inget par är det andra likt. Tillverkningen sker i 4 steg, allt för att nå den perfekta passformen och den höga kvalitén. Man börjar med att stansa ut såväl sulan som lädret. Sedan nåtlar man, nåtling är det momentet där man syr ihop de stansade bitarna. Efter nåtling kommer pinning, som är när man sätter nåtling på läst som även kan kallas för sträckning. Slutligen blir det bottning som är när man sätter sulan på plats, fräser till den och fixar till den sista finishen.

Ansvar för hållbarhet och miljö

Docksta sko AB:s verksamhet kännetecknas av ett mycket resurs- och miljömedvetet arbete. För att minska på koldioxidutsläppet har avtal tecknats med lokala leverantörer. Beställning av tillverkningsmaterial görs större, till en något större kostnad men med stora miljövinster. Alla som arbetar med skotillverkningen har en avtalsenlig lön och för att få behålla de anställda finns möjligheter dels för att göra karriär inom företaget och dels för att byta arbetsuppgifter. Att hela tiden göra kvalitetskontroller på både produktionslinje och slutprodukt borgar för en hållbar och slitstark sko. Idag arbetar många nysvenskar med produktionen i Docksta och deras integration och mångfald har gett god tillväxt. På arbetsplatsen finns det möjlighet att lära sig svenska och de anställda och deras familjen tas väl omhand, såväl under som efter arbetstid. Docksta sko AB har en stor återkommande kundkrets, det är hållbarhet i verkligheten.